Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. se narodil v roce 1971 v Praze. V roce 1995 ukončil studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy Praha. Praxi zahájil na 2. interní klinice FN Královské Vinohrady, od roku 1996 pracoval na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN Praha, v roce 2016 přechází na Gynekologicko-porodnickou kliniku 2. LF UK a FN Motol. V roce 2008 obhájil disertační práci postgraduálního studia na téma Metabolické aspekty klimakterického syndromu jako řešitel grantu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR na stejné téma.

Je autorem a spoluautorem více než 400 odborných původních i přehledových článků, přednášek a popularizačních textů. Je autorem knih Klimakterická medicína, Estrogenní deficit, Preventivní medicína, Antikoncepce, Almanach ambulantní gynekologie, Očkování proti lidským papilomavirům a Přechodem bez obav. Za knihu Preventivní medicína získal se spoluautory Cenu České internistické společnosti a Cenu předsednictva České lékařské společnosti JEP za rok 2008. Stejnou cenu získal v roce 2014 za knihu Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví.

Je výkonným redaktorem časopisu Praktická gynekologie, členem redakční rady časopisu Klimakterická medicína a editorem Open Medicine.

Je předsedou České menopauzální a andropauzální společnosti. 

Zeptat se doktora Faita v online poradně >>