On-line poradna

Dlouholeté užívání antikoncepce

Datum: 17.06.2010
Typ: - Prevence

Otázka

Na internetu jsem se dočetla, že dlouholeté užívání antikoncepce může způsobit vznik nezhoubných nádorů jater a zřejmě mírně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu i výskyt rakoviny čípku děložního. Užívám antikoncepci 8 let, hrozí mi takové riziko?

Odpověď

Nádory jater jsou popisovány raritně a spíše jako kasuistiky zejména z východní Asie, v našich zemích nebyla taková souvislost nikdy prokázána ani publikována. Riziko rakoviny prsu při dříve používané vysokodávkované antikoncepci lehce stoupalo tady asi o 10 %, což je minimální a z klinického pohledu nevýznamný vzestup. Naopak benigní prsní útvary jsou antikoncepcí v růstu omezeny. Současná nízkodávkovaná antikoncepce riziko karcinomu prsu nezvyšuje. Uživatelky hormonální antikoncepce mají také o 10 % zvýšené riziko karcinomu hrdla děložního, to je dáno jednak nižším užíváním kondomů, které brání před HPV infekcí, dále změnou na hrdle děložním ve smyslu lehčího vstupu těchto virů do sliznice. To lze ošetřit očkováním. Na druhé straně se o 50 % snižuje riziko karcinomu vaječníku a sliznice děložní při užívání antikoncepce. Tedy výsledně má pro Vás Vaše 8leté užívání antikoncepce více přínosů než rizik i z pohledu vlivu na nádory.
Dr. Tomáš FaitZpět na seznam otázek