Screening osteoporózy

autor: Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Základem screeningu osteoporózy je dvoufotonová absorptiometrie (DEXA) – celotělové vyšetření kostní hustoty s důrazem na místa nejčastějších zlomenin tedy krček kosti stehenní a bederní páteře. Denzitometrie měří míru oslabení paprsku procházejícího kostí a vypočítává tak zvanou kostní hustotu (bone mineral density, BMD). Umožňuje také sledovat účinnost případné léčby.

Denzitometrie je indikována zejména u žen ve vysokém riziku osteoporózy:

  • dlouhodobá léčba kortikoidy
  • porucha funkce štítné žlázy
  • léčby protikřečovými léky při epilepsii
  • podávání heparinu nebo miniheparinu pro nadměrné srážení krve
  • kouření
  • poruchy příjmu potravy
  • nízká tělesná hmotnost
  • věk nad 65 let

Plošné vyšetřování všech žen v riziku osteoporózy u nás zatím není prováděno.

Ultrazvukové měření kostní hustoty patní kosti, které je významně levnější metodou než DEXA, prokázalo v několika studiích schopnost předpovídat zlomeniny. Přesto je tato metoda v současnosti považována za orientační.

Kostní hustota je udávána v hodnotách T-skóre (odchylka od průměrné hodnoty kostní minerální hustoty mladé dospělé osoby) a Z-skóre (odchylka od normy pro daný věk a váhu). Hodnoty mezi -1 až -2,5 odpovídají pásmu osteopenie, tedy mírnému úbytku kostní hmoty. Hodnoty menší než -2,5 určují osteoporózu, tam je již riziko zlomeniny velké a léčba je nutná.