Screening karcinomu prsu

autor: Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Karcinom prsu představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších problémů České republiky. V naší zemi je každoročně diagnostikováno více než 5500 nových případů onemocnění. Na následky karcinomu prsu zemře každý rok přibližně 2000 českých žen a mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20–54 let tak zaujímá karcinom prsu první místo. Možnosti prevence vzniku onemocnění na individuální úrovni jsou omezené. Vzhledem k tomu, že u tohoto onemocnění nebyl dosud poznán rizikový faktor, který by vysvětloval jeho příčinu s uspokojivou spolehlivostí, je jedinou možností boje včasná diagnostika a léčba.

Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoli příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se onemocnění v co nejčasnějším stadiu. Metodou volby je rentgenové vyšetření prsů zvané mamografie. Princip fungování mamografického screeningu vychází z předpokladu, že onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě a vyšší délce života pacientek. V České republice probíhá od roku 2002 organizovaný národní program mamografického screeningu. Mamografické vyšetření umožňuje diagnostikovat zhoubné nádorové onemocnění prsu před projevem příznaků tohoto onemocnění a vede tak k úspěšné a méně náročné léčbě.

Pravidelné mamografické vyšetření by měla na základě odeslání gynekologem nebo praktickým lékařem absolvovat každé dva roky každá žena od 45 let. Horní hranice vyšetřování dříve stanovená na 69 let je v současnosti opouštěna. Moderní mamografy používají velmi malé dávky rentgenového záření, tedy argument odpůrců mamografie, že prs je opakovaně ozařován, jsou naprosto nesmyslné. U žen z rizikových rodin je vhodné začít s mamografickým vyšetřováním nejlépe o 5 let dříve, než se nádor vyskytl v rodině. Průměrně trvá 10 let, než jedna maligní buňka vytvoří ložisko o průměru 1 cm. Zvětšení na dvojnásobnou velikost trvá průměrně 100 dní.