Prevence v životě ženy

autor: Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Prevence je obecně jakákoli činnost, kterou lze něčemu zabránit. O prevenci rádi mluví lékaři, politici i pacienti. Nicméně lékaři jí nemohou věnovat tolik času, kolik by chtěli, politici jí nechtějí věnovat tolik peněz, kolik by si zasloužila, a většina pacientů jí nevěnuje tolik zájmu, kolik je potřeba. Ač je pojem prevence znevážen častým opakováním, přesto je jedinou možnou cestou ke zdraví.

Prevenci lze rozdělit na primární, tedy zabránění tomu, aby onemocnění vůbec vzniklo. Do té patří obecná pravidla zdravého životního stylu a očkování. Bohužel pro větší část onemocnění tato opatření přesně neznáme. Jako sekundární prevenci označujeme všechna vyšetření, která mají za úkol zjistit včas, že organismus je chorobou ohrožen. Například zjistit přednádorové změny na hrdle děložním nebo počínající řídnutí kostí před rozvojem osteoporózy. Do sekundární prevence také řadíme včasné zachycení nádoru, dokud je snadno ošetřitelný, jako je tomu například u mamografie.

Pokud některé vyšetření v rámci sekundární prevence nabízíme celé populaci nebo celé populační skupině (například ženám určitého věku), hovoříme o screeningu.