Pro zájemkyně o pojištění

V případě, že Vás pojištění LADY PLUS zaujalo a máte o jeho sjednání zájem, přinášíme Vám postup, jak si pojištění uzavřít.

Jak se pojistit?

S POJIŠŤOVACÍM PORADCEM NEBO NA POBOČCE ČESKÉ POJIŠŤOVNY

  • Sjednejte si schůzku s pojišťovacím poradcem zde, případně navštivte nejbližší pobočku České pojišťovny (jejich přehled najdete zde).
  • Zástupce České pojišťovny Vám představí pojištění, seznámí Vás s pojistnými podmínkami a vyplní s Vámi pojistnou smlouvu, jejíž součástí je také stručný zdravotní dotazník. Pokud jste během 15 měsíců před počátkem pojištění podstoupila preventivní gynekologickou prohlídku, získáváte 10% slevu na pojistném.
  • Pojistná smlouva je společně se zdravotním dotazníkem následně v ČP ZDRAVÍ zpracována a vyhodnocena. Budete-li splňovat podmínky vstupu do pojištění, zašleme Vám pojistku, jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

ON-LINE

Pojištění lze sjednat v 6 jednoduchých krocích

  • Kalkulačka pojistného: zde si můžete nezávazně spočítat, kolik by Vás pojištění stálo. Zadejte rok narození pojišťované osoby a vyberte pojistné částky, a zda chcete doplňkové pojištění second opinion.
  • Vstupní dotazník: v dalším kroku odpovězte na 3 jednoduché otázky. Na základě vyhodnocení Vašich odpovědí se dozvíte konečnou výši pojistného. Otázky se týkají pojišťované osoby.
  • Osobní údaje: doplníte osobní a kontaktní údaje, dostanete stručnou informaci o zpracování osobních údajů
  • Placení pojistného: stanovíte si termín počátku pojištění a vyberete způsob placení pojistného.
  • Rekapitulace a platba:  rekapitulace zadaných údajů, výše pojistného s možností jakýkoli údaj upravit nebo změnit. V tomto kroku je také vytvořena závazná nabídka pojistné smlouvy. Pokud s ní budete souhlasit, stačí jen zaplatit a pojištění tím bude sjednáno. První pojistné lze pohodlně uhradit platební kartou nebo bankovním převodem. Pokud budete platit off-line, zašleme Vám platební instrukce. 
  • Závěr: Zde si můžete vytisknout nabídku pojistné smlouvy, pojistné podmínky a dostanete informace o dalším postupu. Všechny informace Vám  budeme průběžně zasílat na Vámi uvedené kontakty. Nezapomeňte prosím zaplatit první pojistné do termínu uvedeného v nabídce pojistné smlouvy, jinak pojištění ani pojistná smlouva na základě této nabídky nevznikne.

Doručování nabídek veškerých souvisejících dokumentů bude ze strany pojišťovny realizováno prostřednictvím e-mailu.

Pojistná smlouva bude v elektronické podobě uložena u pojistitele, na vyžádání pojistníka, resp. pojištěné bude poskytnuta její kopie.