Pro pojištěné

V případě, že Vám bylo diagnostikováno zhoubné onemocnění některého z uvedených orgánů:

 • prsu, děložního čípku, dělohy, vaječníků, vejcovodů, pochvy a vulvy,
 • tlustého střeva, konečníku,

poskytneme Vám:

 • jednorázově až 500 000 Kč při diagnóze,
 • jednorázově až 200 000 Kč po operaci,
 • měsíčně až 25 000 Kč po dobu léčení, a to až 12 měsíců,
 • v případě sjednání připojištění Second opinion pro onkologické diagnózy druhý lékařský názor (Second opinion), tj. odborné medicínské posouzení dosavadní léčby zhoubného nádoru nebo doporučení možných variant dalšího léčebného postupu naším smluvním lékařem s následnou osobní konzultací.

Jak nahlásit pojistnou událost z pojištění LADY PLUS?

 • prostřednictvím webové aplikace, kterou najdete zde, nebo
 • poštou na adresu ČP ZDRAVÍ, Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4 

Při diagnóze zhoubného nádoru je třeba ČP ZDRAVÍ doručit bez zbytečného odkladu:

 • kopii lékařské zprávy s histologickým nálezem,
 • potvrzení gynekologa o absolvování alespoň dvou preventivních prohlídek v předchozích třech letech.

Po podstoupení operace je třeba ČP ZDRAVÍ doručit bez zbytečného odkladu:

 • kopii operačního protokolu,
 • kopii lékařské zprávy s histologickým nálezem.

Při léčbě zhoubného nádoru:

 • renta je za první tři měsíce po diagnóze vyplácena automaticky bez dokládání,
 • od čtvrtého měsíce po diagnóze je třeba nejpozději do 60 dnů doručit ČP ZDRAVÍ potvrzení zdravotnického zařízení o probíhající léčbě, a to dokládat opakovaně za každý dokončený měsíc léčby.

Ve všech případech nezapomeňte vyplnit také formulář Oznámení pojistné události.

 

Jak nahlásit pojistnou událost z pojištění SECOND OPINION?

Jak nahlásit:

 • prostřednictvím webové aplikace, kterou najdete zde, nebo
 • poštou na adresu ČP ZDRAVÍ, Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4 – obálku označit heslem „SO“.

Co doložit:

 • veškerou zdravotnickou dokumentaci, která se vztahuje k diagnóze zhoubného nádoru, případně i další doklady, které si ČP ZDRAVÍ vyžádá.