O nádorech obecně

Normální zdravé buňky v lidském těle rostou, staré odumírají a dělením vznikají nové. Tato rovnováha je podmínkou pro to, aby se udrželo naše tělo zdravé.

Někdy se dělení buněk vymkne kontrole a může mít za následek vznik bradavic nebo cyst, ale také nádorů.

Nádory vznikají nejčastěji v tkáních, kde je výrazné množení buněk (např. trávicí soustava), kde jsou vystaveny působení cizorodých látek (plíce) či slunci (kůže) nebo tam, kde jsou buňky stimulovány hormony (vaječníky, prsy). Můžeme je dělit do dvou skupin na nezhoubné (benigní), které ve většině případu nezasahují okolní tkáně, nepronikají do mízního řečiště a ani nezakládají metastázy. Pokud se je podaří operativně odstranit, je velká pravděpodobnost, že už znovu nenarostou, v některých případech nevyžadují dokonce žádnou léčbu, a proto nepřestavují ani výrazné ohrožení života. Oproti tomu zhoubné neboli maligní nádory rostou velmi rychle, ale hlavně pronikají a výrazně zasahují do okolních tkání. Buňky postupně narušují i stěny cév, šíří se krevním oběhem nebo mízní soustavou a zakládají dceřiná ložiska – metastázy.

Informace pro Vás připravuje tým ČP ZDRAVÍ společně s Doc. MUDr. Tomášem Faitem, Ph.D.