Nádor vejcovodů

Národy vejcovodů jsou velmi vzácné a svými projevy a léčením velmi podobné nádorům vaječníků. Jejich odhalení v raném stádiu je ale v obou případech velmi problematické, a tak bohužel až 75 % pacientek přichází s nádorem v pokročilém stádiu vývoje.

PŘÍZNAKY NÁDORU VEJCOVODŮ

Projevy nádoru vejcovodů stejně jako v případě vaječníků přicházejí často velmi pozdě. Při běžné gynekologické prohlídce je velmi obtížné jej diagnostikovat, a tak ženy přichází až s příznaky pro nemoc příznačnými, tedy s pocitem plnosti, zácpou, zvětšujícím se objemem břicha (způsobeným buďto nádorem nebo jím produkovanou tekutinou v dutině břišní) a s neustupující únavou.

DIAGNÓZA NÁDORU VEJCOVODŮ

Při podezření na tento typ nádoru lékař nejdříve zjistí subjektivní hodnocení potíží pacientky, dobu trvání problémů, hormonální léčbu, absolvování poslední preventivní gynekologické prohlídky apod. – stanoví osobní anamnézu. Následně je provedeno gynekologické i ultrazvukové vyšetření, snímek plic, vyšetření CT malé pánve. Velmi často je definitivní odlišení od jiných nádorů provedeno až při operaci.

LÉČBA NÁDORU VEJCOVODŮ

Léčba těchto nádorů zahrnuje chirurgickou operaci, chemoterapii, hormonální léčbu nebo radioterapii, případně kombinaci těchto metod.

Základem ale většinou bývá právě operace. Je-li to možné, je proveden poměrně radikální výkon – odstranění vaječníků, dělohy, předstěry břišní, slepého střeva a mízních uzlin z oblasti pánve. Někdy, v případech, kdy nádor zasahuje životně důležité orgány, ale takto radikální operace možná není. Přesto se odstraňuje co nejvíce nádorových hmot.

Chemoterapie následně ničí ojedinělé nádorové buňky v těle po rozsáhlém zákroku, nebo zmenšuje nádor natolik, aby tato operace mohla být provedena.

Informace pro Vás připravuje tým ČP ZDRAVÍ společně s Doc. MUDr. Tomášem Faitem, Ph.D.