Nádor tlustého střeva a konečníku

Tračník (colon) a konečník (rectum) jsou nedílnou součástí zažívacího ústrojí a společně vytvářejí dlouhou, svalovou trubici, kterou nazýváme tlusté střevo. Tračník je větší část tlustého střeva a dosahuje délky až 150 cm, délka konečníku je podstatně kratší a pohybuje se kolem 10-20 cm.

Ze stěny tlustého střeva často vyrůstají polypy – benigní nádory, které by ale i přes jejich nezhoubnost měly být odstraněny, protože se z nich postupem času může vyvinout zhoubný nádor. Lidé, kteří už polypy měli, jsou pod pravidelným lékařským dozorem. V případě vzniku zhoubného nádoru se zhoubné buňky šíří dále do lymfatických uzlin nebo do jater, plic, mozku nebo ledvin.

PŘÍZNAKY NÁDORU TLUSTÉHO STŘEVA

Karcinom tlustého střeva může mít mnoho příznaků, mezi něž patří:

  • změna pravidelnosti stolice,
  • průjem nebo zácpa,
  • přítomnost krve ve stolici (světlé nebo tmavé barvy),
  • zažívací potíže (nadýmání, pocit plnosti, křeče),
  • pocit nedokonalého vyprázdnění střeva,
  • stolice v úzkém proužku,
  • častý, bolestivý odchod větrů,
  • ztráta hmotnosti,
  • zvýšená únava.

DIAGNÓZA NÁDORU TLUSTÉHO STŘEVA

Lékař nejprve zjistí pacientovu rodinnou a osobní anamnézu, pak provede celkové vyšetření, zejména vyšetření konečníku a laboratorní testy, a podle nálezu doporučí některou z následujících metod léčby.

Kolonoskopie, jejímž cílem je vyšetření sliznice a vnitřních částí tlustého střeva, se provádí pomocí endoskopického přístroje, kolonoskopu.

Je-li nalezen polyp nebo jiný podezřelý útvar, je možno odstranit jej celý nebo jeho část přímo pomocí kolonoskopu, případně rektoskopu. Patolog následně odebranou tkáň vyšetří a zjišťuje přítomnost rakovinných buněk. Tento postup se nazývá biopsie. Většina polypů je ve výsledku benigních, ale jen biopsie může tuto skutečnost potvrdit.

Při zjištění přítomnosti zhoubného nádoru je potřeba provést další vyšetření pro určení rozsahu a stádia onemocnění a potvrdit, případně vyvrátit eventuální přítomnost dalších ložisek nádoru v těle. Výsledky předurčují rozhodnutí o léčebném postupu.

LÉČBA NÁDORU TLUSTÉHO STŘEVA

Karcinom tlustého střeva je léčen chirurgicky, pomocí chemoterapie, radioterapie nebo kombinací těchto metod. Nejběžnějším způsobem léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku je chirurgické řešení. Druh a způsob provedení operace závisí na umístění a velikosti nádoru, často se provádí částečné odnětí tračníku (kolektomie), kdy chirurg vyjme část tračníku nebo konečníku postiženého nádorem a také malé množství okolní zdravé tkáně. Po odstranění části střeva s nádorem lze okraje tkáně sešít k sobě a vytvořit tzv. anastomózu. Někdy to ale možné není a je nutno našít kolostomii (dočasně anebo natrvalo), kterou stolice odchází z těla ven do speciálního sáčku. Při operačním zákroku se odstraňují i okolní lymfatické uzliny, jejichž následné histologické vyšetření umožní určit stádium nemoci. V případě, že jsou lymfatické uzliny zasaženy nádorovými buňkami, je nutné přistoupit k další léčbě, protože riziko šíření nádoru do těla pacientky je vysoké.

Informace pro Vás připravuje tým ČP ZDRAVÍ společně s Doc. MUDr. Tomášem Faitem, Ph.D.